Nyheter

2024-05-17 Kundundersökning 2023

Johan Tornberg

Vi har bestämt oss för att publicera den kundundersökning för 2023 som vi gjorde vid årsskiftet. Som ni ser har vi få men nöjda kunder!

2024-02-05 Ny hemsida

Johan Tornberg  

Välkommen till vår nya hemsida!

2023-10-27 Två nya uppdrag! ​

Johan Tornberg
Stockholm Konsult har fått i uppdrag att ta fram handlingsplaner för Trygghet under byggtiden för två projekt i Fokus Skärholmen: Vårbergsvägen och Söderholmen. Johan blir uppdragsansvarig och Oscar blir handläggare. 

2023-08-14 Välkommen Oscar

Johan Tornberg
Välkommen till Oscar Lundqvist som börjar på Stockholm Konsult idag! Oscar kommer att arbeta främst som projekteringsledare och som teknikansvarig VA, men även med 3D-samordning.

Om oss

Vi är dedikerade till att vara exceptionellt skickliga inom vårt område. Stockholm Konsult erbjuder expertis som projekteringsledare, byggprojektledare, utredare och projektör inom kommunal infrastruktur i exploateringsprojekt. Oavsett om vi arbetar för beställare, entreprenörer eller konsulter är vårt fokus alltid på kommunala anläggningar. Vi tar oss an projektets olika dimensioner och kan även hantera 3D-samordning och IT-samordning för att säkerställa en heltäckande lösning. Med Stockholm Konsult kan du vara trygg i att ditt projekt är i händerna på erfarna och engagerade experter som strävar efter att ge varje kund en riktigt bra projektupplevelse.

Uppdrag

Projekteringsledning Skärholmsdalen

Skärholmsdalen är med 800 bostäder ett av de största projekten i stadsutvecklingsområdet Fokus Skärholmen. Utmaningar i Skärholmsdalen är bl a grundförstärkning med KC-pelare, större infiltrationsanläggningar och att exploateringen sker ovanför tunnlarna i Förbifart Stockholm vilket leder till omfattande tillstånds- och intrångsprocesser. Vi är projekteringsledare i detaljprojekteringen för stadens delar.  

Kund: Exploateringskontoret, Stockholms stad.

Projekteringsledning Centrala Telefonplan

Projektet innehåller 1000 bostäder i upp till 30 våningar och är det som tog vid när Tellus Towers stannade. I stadens åtagande ingår en ny tunnelbanestation på Telefonplan, överdäckning över befintlig perrong samt ny busstation, ombyggda gator, nya parker och ledningsarbeten – allt i befintlig, tät stadsmiljö! Vi är projekteringsledare för stadens delar. 

Kund: Exploateringskontoret, Stockholms stad.

Projekteringsledning Ålgrytevägen

I västra Bredäng planeras en ny årsring med 800 bostäder som möjliggörs tack vare att Ellevio ersätter en starkströmsluftledning med markkabel i gatumark. I stadens åtagande ingår nya gator, parker och ledningar. Två utmaningar är dels att projektera vid kvarter som inte är markanvisade och dels att hantera nyss nämnda markkabel och dess skyddsföreskrifter. Vi är projekteringsledare för stadens delar. 

Kund: Exploateringskontoret, Stockholms stad.

Projekteringsledning Sätra Centrum

I Sätra Centrum är trygghet och social hållbarhet i fokus. Befintligt centrum, som står på en överdäckning över tunnelbanan, rivs och ersätts med ett centralt torg. Befintliga torg ersätts med nya bostadshus. Utöver nya gator och torg läggs mycket arbete på överdäckning och konstruktioner. Vi är projekteringsledare för stadens delar samt kravställer byggaktörens utredning och projektering av konstruktioner som skall tas över av staden. 

Kund: Exploateringskontoret, Stockholms stad.

Projekteringsledning Nyängsvägen 66

Små projekt har också stor betydelse! Genom att bygga en ny ficka för angöring, transporter och sophämtning möjliggör staden för en ny förskola i Bromma. Vi är projekteringsledare för gatan och har levererat bygghandling till årsentreprenören. 

Kund: Exploateringskontoret, Stockholms stad.

Fokus SkärholmenTrygghet under byggtiden

Fokus Skärholmen med minst 4000 bostäder fördelade på 20-talet detaljplaner är stadens profilprojekt för social hållbarhet där trygghet under byggtiden är en viktig del. Vi har tillsammans med Fokus Skärholmens projektledning utvecklat en modell och ett arbetssätt för att minska risken att byggprojekten skapar otrygghet utanför byggstängslet. Dessa har vi sedan tillämpat i Skärholmsdalen, Mälaräng och Stångholmsbacken, där vi har tagit fram handlingsplaner med social omgivningsanalys, kriminell närvaro, mål, konkreta åtgärder i byggskedet och uppföljning. 

Kund: Exploateringskontoret, Stockholms stad 

Kollegor

Johan Tornberg, VD för Stockholm Konsult

Johan Tornberg, VD, byggprojektledare, projekteringsledare

 

Johan är en erfaren konsult med insikter från beställar-, entreprenörs- och konsultsidan som möjliggör välavvägda beslut och strategier för projekt, oavsett om de är stora eller små. Johans specialområde är inom kommunal infrastruktur i mindre och medelstora exploateringsprojekt, framför allt komplicerade sådana. Johans huvudfokus ligger inom projekteringsrollen, men han är även beredd att hantera andra uppgifter för att inget ska falla mellan stolarna.

 

0705-16 33 77

 

johan.tornberg@stockholmkonsult.se

Oscar Lundqvist, projekteringsledare hos Stockholm Konsult

Oscar Lundqvist, projekteringsledare, teknikansvarig VA

 

Oscar har sin bakgrund som projekteringsledare och projektör inom multidisciplinära VA-anläggningar och kan därför leda och styra projekteringen av kommunala anläggningar på både övergripande och teknisk nivå, där så behövs. Särskilt mycket erfarenhet har Oscar av de senare skedena i projekteringen – att sätta ihop systemhandling och bygghandling samt produktionsfasen med Rev PM m.m. Detta gör Oscar perfekt för projekteringsledning av kommunal infrastruktur i mindre och medelstora projekt. Utöver detta kan Oscar även ta ansvar som 3D-samordnare, IT-samordnare och teknikansvarig VA.

 

0737-81 45 98

 

oscar.lundqvist@stockholmkonsult.se

”Stockholm Konsult bidrar med god teknisk kompetens, de ser alltid till projektets bästa samt är mycket samarbetsvilliga och professionella.”
Ur: Stockholm Konsults kundundersökning 2023